Vi kan kontaktes på telefon: 96 19 99 11  

Man-tors: 08:00 -17:00
Fredag: 08:00 - 12:30

Patienttilfredshed

Det er det vigtigt for os, at du er tilfreds med din behandling på klinikken.

Derfor foretager vi ca. hvert 3. år en patienttilfredshedsundersøgelse.

Den seneste undersøgelse blev foretaget i april 2019, og vi er meget stolte af resultatet. Vi spurgte 60 af vores patienter:

I hvilken grad er du tilfreds med den behandling
du har modtaget på klinikken i dag?

Meget tilfreds 52
Tilfreds 8
Mindre tilfreds 0
Slet ikke tilfreds 0

I hvilken grad er du tilfreds med den behandling
du generelt modtager på klinikken?

Meget tilfreds 45
Tilfreds 4
Mindre tilfreds 0
Slet ikke tilfreds 0
Patienter der ikke havde været i klinikken tidligere: 11

Hvis du oplever noget hos os, som du mener vi kunne gøre anderledes, er du meget velkommen til at gøre os opmærksomme på det.

Patientsikkerhed

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg når du besøger klinikken. Vi går derfor meget op i sikkerhed, ikke mindst i behandlingen. Skulle der opstå en situation hvor du føler, at noget er gået galt eller har været tæt på at gå galt, (en såkaldt utilsigtet hændelse) vil vi gerne vide det. Du kan læse mere om utilsigtede hændelser i pjecen "Hjælp os med at blive endnu bedre":
https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/~/media/9284721f392c4a4fbe738ba50f013c4e.ashx

Du eller din pårørende kan vælge selv at indberette en utilsigtet hændelse til Styrelsen for patientsikkerhed på:
https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse 

Hvis du mener at du er blevet direkte fejlbehandlet vil vi opfordre dig til at kontakte os. Du har også mulighed for at klage over behandlingen til Styrelsen for Patientklager på:
https://stpk.dk

Er du blevet påført en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling kan der være tale om en patientskade, som du kan søge erstatning for hos Patienterstatningen på:
https://pebl.dk

Adgang til egen journal

Du har ret til at se din egen journal. Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke få tilsendt dine journaloplysninger via e-mail, men vi kan udlevere en journaludskrift til dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du ret til at få dem ændret. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at lave en tilføjelse med dine bemærkninger.